Kategórie vozidiel

Kategória vozidiel Podkategória Popis
Kategória L         dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky
  L1e ľahké dvojkolesové motorové vozidlo
  L2e trojkolesový moped
  L3e dvojkolesový motocykel
  L4e dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom
  L5e motorová trojkolka
  L6e ľahké štvorkolky
  L7e ťažné štvorkolky
     
Kategória M       motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny 
  M1  vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča
  M2 vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg
  M3  vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg
     
Kategória N   motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu
  N1 vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
  N2  vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg
  N3 vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg
     
Kategória O    
  O1 prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg
  O2 prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg
  O3 prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg
  O4 prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 kg
     
Kategória T   kolesové traktory
Kategória C   pásové traktory
Kategória R   prípojné vozidlá za traktor
Kategória S   ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor
Kategória P   pracovné stroje
Kategória LS   snežné skútre
Kategória V   ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií