Cenník TK, EK v STK Myjava

 

Technická kontrola:

Motocykel..............................................................14 €

Automobil M1,N1/LPG.....................................21 €/28 €

Automobil M1 dovoz.............................................34,5 €

Nákladné vozidlo N2, N3, autobus M2, M3...............40  €

Traktor..................................................................32  €

Prívesný vozík do 750 kg O1....................................9  €

Príves, náves O2, O3, O4.......................................24  €

Admistratívna kontrola.............................................6  €

Opakovaná TK.........................................................7 €

Osvedčenie o TK...................................................2,5 €

Kontrolná nálepka.................................................3,5 €

 

Emisná kontrola:

Automobil M1, N1..................................................17 €

Automobil M1, N1 s OBD.......................................25 €

Automobil M1, N1 LPG, CNG.................................26 €

Automobil M1, N1 LPG, CNG s OBD.......................33 €

Automobil M1, N1 bez katalyzátora.........................13 €

Nákladné vozidlo N2,N3, autobus M2, M3................28 €

Traktor..................................................................26 €

Admistratívna kontrola.............................................6  €

Osvedčenie o TK...................................................2,5 €

Kontrolná nálepka.................................................3,5 €