Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel:

P.č. Technické kontroly pravidelné  Cena s DPH
1. Osobné vozidlá (M1)
Nákladné vozidlá (N1)


32 €
2. Osobné vozidlo (M1)
– s alternatívnym druhom paliva (LPG, CNG)
37 €
3. Motocykle/štvorkolky (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e
27 €
4. Nákladné, autobus (N2, N3,M2,M3) 57 €
5. Traktor 47 €
6. Prípojné vozidlo (O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4) 52 €
7. Vozidlo dovoz do 3,5 T 43 €
8. Vozidlo dovoz nad 3,5 T 65 €
9. TK AMERIKA (DOVOZ ) 62
10.  Osvedčenie 3
      
P.č. Technické kontroly opakované* Cena s DPH
1. Vozidlo do 3,5 T 12 €
2. Vozidlo do 3,5 T brzdy 22 €
3. Vozidlo nad 3,5 T 27 €
4. Vozidlo nad 3,5 T brzdy 37 €

* - opakovaná technická (dočasná spôsobilosť) sa vykonáva v čiastočnom rozsahu, so zameraním na kontrolu odstránenia 

chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní

 odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu. Ak je pri 

opakovanej kontrole zistená tá istá chyba, auto je hodnotené ako nespôsobilé. 

P.č. Technické kontroly administratívne Cena s DPH
1. Všetky kategórie 12 €
P.č. Technické kontroly zvláštné Cena s DPH
1. Vozidlo do 3,5 T 37 €
2. Vozidlo nad 3,5 T 55 €
3. F-kové značky (farmárske značky) 100 €
 

 

Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel:

 

P.č. Emisné kontroly pravidelné  Cena s DPH
1. Osobné vozidlá (M1)
Nákladné vozidlá (N1
– s benzínovým motorom bez katalyzátora,
– s neriadeným katalyzátorom (NKAT),
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)


32 €
2. Osobné vozidlo (M1)
– s alternatívnym druhom paliva (LPG, CNG)
47 €
3. Nákladné, autobusy (N2, N3) 47 €
4. Nákladné, autobusy (N2, N3) - LPG, CNG 61 €
5. Traktor 47 €
6. Osvedčenie 3 €
P.č. Emisné kontroly administratívne Cena s DPH
1. Všetky kategórie 12 €
P.č. Emisné kontroly zvláštné Cena s DPH
1. Vozidlo do 3,5 T 36 €
2. Vozidlo nad 3,5 T 49 €
3. Osvedčenie 3 €

                                                                                 

Cenník služieb

P.č. Služby Cena s DPH
1.  Test nápravy 15 €
2. Kontrola bŕzd 20 €
3. Kontrola svetiel 10 €
4. Autolekárnička 8 €
5. Motolekárnička 8 €
6. Autolekárnička pre hromadnú dopravu 40 €
7. Nalepka rýchlosť 4 €
8. Výstražný trojuholník 6 €
9. Trojuholník traktor 12 €
10. Diagnostika 15 €
11. Opis protokolu 5 €
12. Poradenstvo 20 €