V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie. Nálepka a osvedčenie pre jednu službu stojí 6€. 

 

 
 
 

Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel:

P.č. Technické kontroly pravidelné  Cena s DPH
1. Osobné vozidlá (M1)
– s benzínovým motorom bez katalyzátora,
– s neriadeným katalyzátorom (NKAT),
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)
– s alternatívnym druhom paliva (LPG)


34 €
2. Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e 30 €
3. Nákladné, autobus (N2, N3) 53 €
4. Traktor 46 €
5. Prípojné vozidlo (O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4) 50 €
6. Vozidlo dovoz do 3,5 T 45 €
7. Vozidlo dovoz nad 3,5 T 66 €

 

P.č. Technické kontroly opakované* Cena s DPH
1. Vozidlo do 3,5 T 15 €
2. Vozidlo do 3,5 T brzdy 25 €
3. Vozidlo nad 3,5 T 25 €
4. Vozidlo nad 3,5 T brzdy 35 €

* - opakovaná technická, alebo emisná kontrola (dočasná spôsobilosť) sa vykonáva v čiastočnom rozsahu, so                                                                                       zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických, alebo emisných kontrolách (kontroluje sa                                                                                     iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole)a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.                                                                                         Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická, alebo emisná kontrola v plnom rozsahu. Ak je pri opakovanej                                                                               kontrole zistená tá istá chyba, auto je hodnotené ako nespôsobilé. 

P.č. Technické kontroly administratívne Cena s DPH
1. Všetky kategórie 15 €
P.č. Technické kontroly zvláštné Cena s DPH
1. Vozidlo do 3,5 T 34 €
2. Vozidlo nad 3,5 T 53 €
3. F-kové značky (farmárske značky) 100 €

 

 

Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel:

 

P.č. Emisné kontroly pravidelné  Cena s DPH
1. Osobné vozidlá (M1)
– s benzínovým motorom bez katalyzátora,
– s neriadeným katalyzátorom (NKAT),
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)

34 €
2. Osobné vozidlo (M1)
– s alternatívnym druhom paliva (LPG, CNG)
46 €
3. Nákladné, autobusy (N2, N3) 47 €
4. Nákladné, autobusy (N2, N3) - LPG, CNG 59 €
5. Traktor 44 €
P.č. Emisné kontroly administratívne Cena s DPH
1. Všetky kategórie 15 €
P.č. Emisné kontroly zvláštné Cena s DPH
1. Vozidlo do 3,5 T 34 €
2. Vozidlo nad 3,5 T 47 €

 

Cenník služieb

P.č. Služby Cena s DPH
1.  Test nápravy 15 €
2. Kontrola bŕzd 20 €
3. Kontrola svetiel 10 €
4. Autolekárnička 8 €
5. Motolekárnička 8 €
6. Autolekárnička pre hromadnú dopravu 40 €
7. Nalepka rýchlosť 4 €
8. Výstražný trojuholník 6 €
9. Trojuholník traktor 12 €
10. Diagnostika 15 €
11. Opis protokolu 5 €
12. Poradenstvo 20 €