Cenník je platný od 1.1.2024

 
 

Ceny za výkon TECHNICKÝCH KONTROL cestných motorových vozidiel:

P.č. Technické kontroly pravidelné  Cena s DPH
1. Osobné vozidlá (M1)
Nákladné vozidlá (N1)


37 €
2. Osobné vozidlo (M1)
– s alternatívnym druhom paliva (LPG, CNG)
42 €
3. Motocykle/štvorkolky (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e
37 €
4. Nákladné, autobus (N2, N3,M2,M3) 62 €
5. Traktor 57 €

6.a 

Prípojné vozidlo O2 42 €
6.b Prípojné vozidlo R1, R2, R3, R4 52 €
6.c Prípojné vozidlo O3, O4 62 €
7. Vozidlo dovoz do 3,5 T 53 €
8. Vozidlo dovoz nad 3,5 T 74 €
9. TK AMERIKA (DOVOZ ) 63 
10.  Osvedčenie 3
      
P.č. Technické kontroly opakované* Cena s DPH
1. Motorka 17 €
2. Vozidlo do 3,5 T 22 €
3. Vozidlo do 3,5 T z druhej STK 32 €
4. Vozidlo do 3,5 T brzdy 27 €
5. Vozidlo do 3,5 T brzdy z druhej STK 37 €
6. Vozidlo nad 3,5 T 32 €
7. Vozidlo nad 3,5 T z druhej STK 37 €
8. Vozidlo nad 3,5 T brzdy 42 €
9. Vozidlo nad 3,5 T brzdy z druhej STK 47 €
10. Osvedčenie 3 €

* - opakovaná technická (dočasná spôsobilosť) sa vykonáva v čiastočnom rozsahu, so zameraním na kontrolu odstránenia 

chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní

 odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu. Ak je pri 

opakovanej kontrole zistená tá istá chyba, auto je hodnotené ako nespôsobilé. 

P.č. Technické kontroly administratívne Cena s DPH
1. Všetky kategórie 12 €
2.  Osvedčenie 3 €
P.č. Technické kontroly zvláštné Cena s DPH
1. Vozidlo do 3,5 T 40 €
2. Vozidlo nad 3,5 T 55 €
3. F-kové značky (farmárske značky) 120 €
 

 

Ceny za výkon EMISNÝCH  KONTROL cestných motorových vozidiel:

 

P.č. Emisné kontroly pravidelné  Cena s DPH
1. Osobné vozidlá (M1)
Nákladné vozidlá (N1
– s benzínovým motorom bez katalyzátora,
– s neriadeným katalyzátorom (NKAT),
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)


37 €
2. Osobné vozidlo (M1)
– s alternatívnym druhom paliva (LPG, CNG)
52 €
3. Nákladné, autobusy (N2, N3) 57 €
4. Nákladné, autobusy (N2, N3) - LPG, CNG 67 €
5. Traktor 52 €
6. Osvedčenie 3 €
P.č. Emisné kontroly administratívne Cena s DPH
1. Všetky kategórie 12 €
2.  Osvedčenie 3 €
P.č. Emisné kontroly zvláštné Cena s DPH
1. Vozidlo do 3,5 T 40 €
2. Vozidlo nad 3,5 T 55 €

                                                                                 

Cenník služieb

P.č. Služby Cena s DPH
1.  Test nápravy 15 €
2. Kontrola bŕzd 20 €
3. Kontrola svetiel 10 €
4. Autolekárnička 15 €
5. Motolekárnička 15 €
6. Autolekárnička pre hromadnú dopravu 40 €
7. Nalepka rýchlosť 5 €
8. Výstražný trojuholník 10 €
9. Trojuholník traktor 15 €
10. Diagnostika 15 €
11. Opis protokolu 5 €
12. Poradenstvo 20 €

 

 


  

                           

Osvedčenie