informácie pre zákaznika

 

  1. Ťažné oje prívesu (oporné koleso)
 V prípade, ak zaťaženie na ťažnú tyč (oje) prívesu so stredovou nápravou DC prevyšuje 50 kg,
keď je príves rovnomerne naložený na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, 
musí byť príves na prednej previsnutej časti pred nápravou alebo na ťažnej časti vybavený
podperným zariadením nastaviteľným na výšku.
poznámka: Zdrojom údaja o zaťažení na ťažnú tyč (oje) je osvedčenie o evidencii časť II
alebo štítokspájacieho zariadenia.

 
 2. zápis spájacieho zariadenia
     
 3. overenie technickej kontroly vozidla

 

4. Od 1.2.2012 povinné zaťaženie vozidiel kategórií M, N a O nad 3,5 t pri technickej kontrole na STK  Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly od 1.2.2012 Zákon č. 519/2011 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2012 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach...