Pri pravidelnej TK-EK treba predložiť:

1. Osvedčenie o evidencii vozidla ČASŤ II. ,v prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla - OEV a technický preukaz vozidla, ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom.

2. Osvedčenie o TK-EK

Pri emisnéj kontrole benzín/LPG treba predložiť protokol o montáži plynového zariadenia.