Pri pravidelnej TK-EK treba predložiť:

- Osvedčenie o evidencii vozidla ČASŤ II. ,v prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla - OEV a technický preukaz vozidla, ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom

  

- osvedčenie o  TK- EK

-pri emisnéj kontrole benzín/LPG treba predložiť protokol o montáži plynového zariadenia

 

 

POVINNÁ VÝBAVA:
pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (aj N1):
 
- lekárnička (lekárnička musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe),
- prenosný výstražný trojuholník, schválený podľa predpisu EHK 27,
- bezpečnostný odev, (bezpečnostná reflexná vesta), umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.
- príručný zdvihák,
- kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
- náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru,